forum GMO i Biotechnologia

 
Co to jest GMO?
GMO, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają tworzyć organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzy gatunek. Pierwszy "GMO" został stworzony w 1973 przez Stanley Cohena i Herberta Boyer'a.

Czy GMO jest zdrowe?
Wbrew bardzo popularnym opiniom, głównie działaczy
na rzecz ochrony przyrody, żywność zmodyfikowana genetycznie nie jest bardziej niebezpieczna dla zdrowia niż niemodyfikowana. Kompletną bzdurą jest uparcie powtarzany lęk przed wpływem "zmutowanych genów" na DNA człowieka. Współczesna nauka nie zna przypadku szkodliwości spożywania GMO przez ludzi lub zwierzęta. Przeciwnicy GMO powołują się na wyniki badań in vitro, w których tak samo łatwo udowodnić szkodliwość dowolnej niemodyfikowanej rośliny... więcej
(art. w portalu biolog.pl)

Czy Polska może zabronić GMO?
Produkt dopuszczony do obrotu na terenie jednego państwa członkowskiego EU traktuje się jako dopuszczony do obrotu w pozostałych państwach członkowskich. Art. 16 dyrektywy 90/220 pozwala zakazać jego stosowania lub sprzedaży tymczasowo na swoim terenie. Muszą wykazać jednak, iż mają uzasadnione powody, by sądzić, iż dany produkt GMO może powodować powstanie zagrożenia dla ludzi lub środowiska. W praktyce oznacza to, że Polska może blokować wprowadzenie danego gatunku najwyżej dwa lata.

Czego nie mówią ekolodzy?
W Polsce media (często za sprawą działaczy
na rzecz ochrony przyrody) przedstawiają jedynie negatywne skutki modyfikacji genetycznych.
Poznaj korzyści wynikające z modyfikacji genetycznych roślin i zwierząt

Unijni rolnicy bez obaw mogą uprawiać rośliny na polach znajdujących się w pobliżu upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO)

Dlaczego nie ufamy biotechnologom i genetykom?
Część Polaków postrzega modyfikowaną genetycznie żywność jako coś negatywnego. Ogromny pomidor, piękna żółta kukurydza, czy soja w wielu przetworzonych produktach. Skąd w nas sprzeciw i wyobrażenia o tym, że modyfikowana żywność jest niebezpieczna?

Warto poznać odpowiedzieć na to pytanie, a przede wszystkim, co nieco poznać świat biotechnologii, inżynierii genetycznej...

Prawne aspekty stosowania GMO w Unii Europejskiej

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące GMO
dyrektywy 90/219/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie
dyrektywy 98/81/WE z dnia 26 października 1998 r. zmieniającej dyrektywę 90/219/EWG w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie
dyrektywy 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylenia dyrektywy 90/220/EWG

Prawne aspekty stosowania GMO w Polsce
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

  Ustawa o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Prawne aspekty stosowania GMO w innych krajach

Aktualne wiadomości
• (07-12-2012) Nie ma naukowych dowodw, e organizmy GMO w rolnictwie s grone dla zdrowia albo rodowiska
• (02-02-2011) Drzewko za Butelk - ruszya dziewita edycja
• (09-12-2010) Milion Europejczykw przeciw GMO
• (13-07-2010) Komisja Europejska chce dopuci GMO do upraw w Europie
• (14-06-2010) Prawdziwe koszty upraw GMO - nowy raport GREENPEACE
• (03-04-2010) Warszawska edycja warsztatw DNA Encyklopedia ycia
• (19-03-2010) DNA - Encyklopedia ycia 2010
• (05-03-2010) Zgoda na upraw ziemniakw modyfikowanych genetycznie Amflora
• (20-02-2010) Genetycznie modyfikowane drzewa
• (17-02-2010) Czego nie mwi ekolodzy? Prawda o GMO

Czy wiesz, że 60 proc. rolników w Polsce chciałoby uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie?

   
 
© Biolog.pl

transgeniczna kukurydza

Co to jest GMO?
Czym są organizmy transgeniczne?
Co to jest produkt LMO?
Rośliny transgeniczne
Zwierzęta transgeniczne
Strefy Wolne od GMO
Uprawy GMO na świecie
Korzyści z upraw roślin modyfikowanych

DNA - Encyklopedia Życia
DNA - Encyklopedia Życia